Who is the best Japanese director?

Topic: Movies Click on Your Choice and View Results

 Yoji Yamada
 
 Takeshi Kitano
 
 Shohei Imamura
 
 Seijun Suzuki
 
 Osamu Tezuka
 
 Nagisa Oshima
 
 Masaki Kobayashi
 
 Masahiro Shinoda
 
 Kon Ichikawa
 
 Kiyoshi Kurosawa
 
 Kenji Mizoguchi
 
 Kaneto Shindo
 
 Juzo Itami
 
 Hiroshi Teshigahara
 
 Hiroshi Inagaki
 
 Takashi Miike
 
 Yasujiro Ozu
 
 Hayao Miyazaki
 
 Akira Kurosawa
 
 Mikio Naruse
 
 Shinichiro Watanabe
 
 Satoshi Kon
 
 Hideaki Anno
 
 Makoto Shinkai
 
 Mamoru Oshii